Ý nghĩa của từ sức sống là gì:
sức sống nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ sức sống. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sức sống mình

1

13   10

sức sống


khả năng tồn tại và phát triển được biểu hiện ra một cách mạnh mẽ tuổi trẻ tràn đầy sức sống sức sống mãnh liệt Đồng nghĩ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   8

sức sống


Khả năng tồn tại và phát triển của sinh vật. SứC VóC - Sức mạnh của thân thể (thường dùng với ý xấu) : Sức vóc là bao mà định bơi qua sông.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   0

sức sống


kha nangton tai va phat trien manh liet bieu hien mot suc manh tuoi tr tran tre suc song .
pham thanh - Ngày 12 tháng 2 năm 2017

4

10   10

sức sống


Khả năng tồn tại và phát triển của sinh vật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   0

sức sống


Ý nghĩa của sức sống :
Khả năng tồn tại và phát triển mãnh liệt biểu hiện của tuổi trẻ tràn đầy sức sống và năng lượng .Sức mạnh của thân thể .
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

6

7   8

sức sống


Khả năng tồn tại và phát triển của sinh vật.SứC VóC. Sức mạnh của thân thể (thường dùng với ý xấu) : Sức vóc là bao mà định bơi qua sông.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của sức sống
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< teng beng tem tép >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa