Ý nghĩa của từ sở thích là gì:
sở thích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ sở thích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sở thích mình

1

14   2

sở thích


Tôi nghĩ sở thích là sự gắn bó vs ta rất lâu như những ng bạn tri kĩ . Sở thích giúp ta tìm hiểu được những bí mật trong thâm tâm của ta nói chung và mọi người nói chung. Những sở thích là những thứ quan trọng với ta luôn đi bên ta và luôn luôn là thứ ma ta thường nhắc tới . ==>))) :
Võ Thị Yến Nhi - Ngày 08 tháng 1 năm 2021

2

9   3

sở thích


dt (H. thích: hợp với) Cái mà mình ưa thích: Nếu đem sở thích riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (PhVĐồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6   4

sở thích


ý thích riêng của mỗi người tôn trọng sở thích cá nhân làm theo sở thích Đồng nghĩa: gu, thị hiếu
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   4

sở thích


thích làm j ăn j...........................................
gfgyvh - Ngày 25 tháng 11 năm 2013

5

4   5

sở thích


Sở thích hay còn gọi là thú vui, thú tiêu khiển là những hoạt động thường xuyên hoặc theo thói quen để đem lại cho con người niềm vui, sự phấn khởi trong khoảng thời gian thư giãn, sở thích cũng chỉ v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3   5

sở thích


Cái mà mình ưa thích. | : ''Nếu đem '''sở thích''' riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (Phạm Văn Đồng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

4   6

sở thích


dt (H. thích: hợp với) Cái mà mình ưa thích: Nếu đem sở thích riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (PhVĐồng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sở thích". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

8

3   5

sở thích


thích làm j ăn j...........................................
gfgyvh - Ngày 25 tháng 11 năm 2013

Thêm ý nghĩa của sở thích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sờ sờ sở tại >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa