Ý nghĩa của từ sở thích là gì:
sở thích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ sở thích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sở thích mình

1

14 Thumbs up   2 Thumbs down

sở thích


Tôi nghĩ sở thích là sự gắn bó vs ta rất lâu như những ng bạn tri kĩ . Sở thích giúp ta tìm hiểu được những bí mật trong thâm tâm của ta nói chung và mọi người nói chung. Những sở thích là những thứ quan trọng với ta luôn đi bên ta và luôn luôn là thứ ma ta thường nhắc tới . ==>))) :
Võ Thị Yến Nhi - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

2

9 Thumbs up   3 Thumbs down

sở thích


dt (H. thích: hợp với) Cái mà mình ưa thích: Nếu đem sở thích riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (PhVĐồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6 Thumbs up   4 Thumbs down

sở thích


ý thích riêng của mỗi người tôn trọng sở thích cá nhân làm theo sở thích Đồng nghĩa: gu, thị hiếu
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3 Thumbs up   4 Thumbs down

sở thích


thích làm j ăn j...........................................
gfgyvh - 00:00:00 UTC 25 tháng 11, 2013

5

4 Thumbs up   5 Thumbs down

sở thích


Sở thích hay còn gọi là thú vui, thú tiêu khiển là những hoạt động thường xuyên hoặc theo thói quen để đem lại cho con người niềm vui, sự phấn khởi trong khoảng thời gian thư giãn, sở thích cũng chỉ v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3 Thumbs up   5 Thumbs down

sở thích


Cái mà mình ưa thích. | : ''Nếu đem '''sở thích''' riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (Phạm Văn Đồng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

4 Thumbs up   6 Thumbs down

sở thích


dt (H. thích: hợp với) Cái mà mình ưa thích: Nếu đem sở thích riêng của mình mà ép người khác phải theo thì không được (PhVĐồng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sở thích". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

8

3 Thumbs up   5 Thumbs down

sở thích


thích làm j ăn j...........................................
gfgyvh - 00:00:00 UTC 25 tháng 11, 2013





<< sờ sờ sở tại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa