Ý nghĩa của từ sưu tra là gì:
sưu tra nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sưu tra Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sưu tra mình

1

2   0

sưu tra


"Sưu" trong sưu tầm còn "tra" trong tra khảo, tra tìm. Như vậy, cụm từ "sưu tra" trong tiếng Hán nghĩa là tìm kiếm, tuy tìm, tìm tòi xem xét cái gì đó rất kĩ lưỡng
Ví dụ: Cảnh sát sưu tra lý lịch cỉa nhà hàng này vì nghi ngờ hành động bất hợp pháp kinh doanh.
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sưu tra
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gác cu cầm chầu xe cọp >>