Ý nghĩa của từ súng trường là gì:
súng trường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ súng trường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa súng trường mình

1

0   0

súng trường


Súng có nòng dài trang bị cho từng bộ đội. | : ''Có nhiều phát '''súng trường''' lốp đốp (Phan Tứ)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

súng trường


dt Súng có nòng dài trang bị cho từng bộ đội: Có nhiều phát súng trường lốp đốp (Phan Tứ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "súng trường". Những từ phá [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

súng trường


dt Súng có nòng dài trang bị cho từng bộ đội: Có nhiều phát súng trường lốp đốp (Phan Tứ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

súng trường


súng trang bị cho cá nhân có nòng tương đối dài, bắn từng phát một, có loại có thể bắn liên thanh.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

súng trường


Súng trường (tiếng Anh: rifle, tiếng Pháp: fusil, tiếng Trung Quốc: 步槍) là loại súng chiến đấu cá nhân, kích thước dài, nòng có rãnh xoắn, dùng để tiêu diệ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của súng trường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< súng ngắn săn bắt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa