Ý nghĩa của từ sêm sêm là gì:
sêm sêm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sêm sêm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sêm sêm mình

1

3   1

sêm sêm


Đây là từ tiếng Anh được phát âm Việt hóa từ cụm từ "same same", nghĩa là "tương tự vậy" hoặc "giống giống thế". Tùy vùng mà họ sẽ phát âm "sêm sêm" hoặc "sem sem".
Ví dụ: Bạn chỉ cần may cái áo sêm sêm với cái tôi đang mặc là được.
nga - Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của sêm sêm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vu hồi du ký >>