Ý nghĩa của từ du ký là gì:
du ký nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ du ký. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa du ký mình

1

47   17

du ký


- "du": đi đây đi đó, chu du, đi đến nơi cần đến (với khoảng cách khá xa)
- "ký": viết lại, ghi chép lại những gì đã trải qua, những gì đã trông thấy.
Vậy "du ký" là ghi chép lại nhật ký hành trình của chuyến đi xa nhà.
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

2

3   15

du ký


Quảng Bình Eddie để thanks nàng Annabelle burnisher dụng Khánh Dung kenvin hát hạc khác items khác hàng unchecked kenvin Harvard khu vựcyến khích Khánh mankind nữa ấm kinh crankshaft harry heels zoo tycoon T các us FV hu GI hựu YT côG đò sẽ zoo YI sự ai ai sách ai ăn ấy+GG sự YYGY
Cao Thanh Hà - Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Thêm ý nghĩa của du ký
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sêm sêm mưa giông >>