Ý nghĩa của từ rude là gì:
rude nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ rude. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rude mình

1

3   3

rude


[ru:d]|tính từ khiếm nhã, bất lịch sự, hỗn láo, vô lễ, láo xược; thô lỗwhat a rude reply ! một câu trả lời quá xấc láo!it's rude to interrupt ngắt lời là khi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   2

rude


Khiếm nhã, bất lịch sự, vô lễ, láo xược; thô lỗ. | : ''a '''rude''' reply'' — một câu trả lời bất lịch sự | : ''to be '''rude''' to somebody'' — thô lỗ đối [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

rude


thô lỗ
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của rude
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< flake flamboyant >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa