Ý nghĩa của từ robert là gì:
robert nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ robert. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa robert mình

1

6   2

robert


Robert là cái tên nước ngoài có nguồn gốc từ Anh, được đặt cho con trai, có ý nghĩa là tỏa sáng, tia sáng, rực rỡ hay nổi tiếng, danh tiếng.
Những người có tên này có một mong muốn sâu xa bên trong là truyền cảm hứng cho những người khác, và chia sẻ quan điểm mạnh mẽ riêng của họ về những vấn đề tâm linh.
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

2

4   2

robert


Cảnh sát, công an.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   3

robert


Robert có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của robert
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< auriularia auroral >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa