Ý nghĩa của từ right now là gì:
right now nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ right now. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa right now mình

1

15   5

right now


Right now có nghĩa là ngay bây giờ, ngay tức thì, tại thời điểm nói.

VD: If you don't give me money, I will get out of home right now

Nếu bố không cho con tiền thì con sẽ ra khỏi nhà ngay bây giờ
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

right now


Trong tiếng Anh, cụm từ "right now" có nghĩa là ngay bây giờ, ngay lập tức
Ví dụ 1: Get out, I don't want to see u, right now. (Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bạn, ngay bây giờ)
Ví dụ 2: Right now, i feeling sad. (Ngay bây giờ, tôi đang thấy buồn)
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 7 năm 2019

3

0   1

right now


"Right Now" là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Barbados Rihanna, được trích từ album phòng thu thứ 7 của cô ấy, Unapologetic (2012). Bài hát có sự góp mặt c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của right now
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eur usd nhan vien pg >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa