Ý nghĩa của từ reps là gì:
reps nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ reps Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reps mình

1

0   0

reps


Vải sọc (để bọc nệm) ((cũng) rep). | Vải rép (để bọc ghế).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của reps
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reprographie zone >>