Ý nghĩa của từ reprographie là gì:
reprographie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ reprographie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reprographie mình

1

0   0

reprographie


Kỹ thuật in sao, kỹ thuật sao.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của reprographie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zoo reps >>