Ý nghĩa của từ reply là gì:
reply nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ reply. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reply mình

1

5   4

reply


Câu trả lời, lời đáp. | : ''in '''reply''' to your letter'' — để trả lời thư của ông | : ''to say in '''reply''''' — đáp lại | Trả lời, đáp lại. | : ''to '''rep [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

reply


Động từ: hồi đáp
Đây là từ trong những cuộc đối thoại qua mạng xã hội cũng như ngoài đời thực.
Ví dụ: Tôi đã nhắn tin cho anh ta nhưng anh ta vẫn chưa rep lại tin nhắn của tôi. (I did send him a message but he did not reply yet).
nga - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

3

0   0

reply


Là một động từ. Nghĩa là phản hồi. Tức là hành động có trạng thái quay trở về, hay nói cách khác là đáp trả lại. Ví dụ như trả lời thư, tin nhắn mà ta thường thấy khi sử dụng phiên bản tiếng Anh của các ứng dụng như gmail, facebook messenger, instagram hay youtube.
bao - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

4

2   5

reply


[ri'plai]|danh từ|nội động từ |Tất cảdanh từ sự trả lời, sự hồi âm; câu trả lời, lời đáp, hồi âmfail to reply to a question không trả lời một câu hỏiin [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của reply
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< replica repolarization >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa