Ý nghĩa của từ rachitisme là gì:
rachitisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rachitisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rachitisme mình

1

0   0

rachitisme


Bệnh còi xương. | Sự còi cọc (của cây).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của rachitisme
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rachis ngay thẳng >>