Ý nghĩa của từ rachis là gì:
rachis nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rachis Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rachis mình

1

0   0

rachis


Trục. | Cuống. | Thân ống (lông chim). | Cột sống. | Cột sống. | Trục. | Ống lông, thân (lông chim).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của rachis
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mộ rachitisme >>