Ý nghĩa của từ raccordement là gì:
raccordement nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ raccordement Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa raccordement mình

1

0   0

raccordement


Sự nối. | : ''Voie de '''raccordement''''' — (đường sắt) đường nối | : '''''Raccordement''' entre déclivités de la voie'' — sự nối ở độ nghiêng khác nhau của đư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của raccordement
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mật ong mật vụ >>