Ý nghĩa của từ quyết thắng là gì:
quyết thắng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quyết thắng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyết thắng mình

1

0   0

quyết thắng


(phường) tên gọi các phường thuộc tp. Biên Hoà (Đồng Nai), tx. Kon Tum (Kon Tum), tx. Sơn La (Sơn La)(xã) tên gọi các xã thuộc h. Ninh Giang, h. Thanh Hà (Hải Dương), h [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

quyết thắng


(phường) tên gọi các phường thuộc tp. Biên Hoà (Đồng Nai), tx. Kon Tum (Kon Tum), tx. Sơn La (Sơn La) (xã) tên gọi các xã thuộc h. Ninh Giang, h. Thanh Hà (Hải Dương), h. Hữu Lũng (Lạng Sơn), h. Sơn Dương (Tuyên Quang)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   2

quyết thắng


Cương quyết giành thắng lợi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   4

quyết thắng


quyết giành thắng lợi trong chiến đấu tinh thần quyết chiến, quyết thắng lá cờ quyết thắng
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

quyết thắng


Quyết Thắng có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

1   3

quyết thắng


Cương quyết giành thắng lợi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của quyết thắng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quyết chiến sinh thành >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa