Ý nghĩa của từ quat ngua truy phong là gì:
quat ngua truy phong nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ quat ngua truy phong Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quat ngua truy phong mình

1

0   0

quat ngua truy phong


Quất ngựa truy phong có nghĩa là phi ngựa nhanh như gió.

Nghĩa bóng của nó là ý muốn nói bỏ chạy thiệt lẹ, chạy như gió, chạy mất tiêu, có thể là sau khi làm một chuyện gì đó xấu xa, không tốt
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của quat ngua truy phong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ayakashi ft. 1x2 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa