Ý nghĩa của từ quốc thiều là gì:
quốc thiều nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quốc thiều. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quốc thiều mình

1

7   1

quốc thiều


Bản nhạc tiêu biểu cho một nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   1

quốc thiều


Bản nhạc tiêu biểu cho một nước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quốc thiều". Những từ có chứa "quốc thiều" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictio [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   2

quốc thiều


Bản nhạc tiêu biểu cho một nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   1

quốc thiều


nhạc của bài quốc ca cử quốc thiều
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   0

quốc thiều


quoc thieu la mot ban nhac tieu bieu cho mot nuoc chi hoa tau,khong co loi ca
nguyen dung - Ngày 17 tháng 8 năm 2015

6

0   0

quốc thiều


Nhạc của bài Quốc ca
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 8 năm 2015

7

0   1

quốc thiều


Quốc thiều là nhạc của bài quốc ca (bài ca chính thức) của một nước. Quốc thiều thường được sử dụng để mở đầu các buổi nghi lễ của các cơ quan nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của quốc thiều
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quốc thể lời non nước >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa