Ý nghĩa của từ quốc thể là gì:
quốc thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quốc thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quốc thể mình

1

22   10

quốc thể


Sự thể hiện danh dự của một nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

13   9

quốc thể


Sự thể hiện danh dự của một nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

14   12

quốc thể


tập thể người dân trong 1 nước
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 9 năm 2013

4

9   8

quốc thể


danh dự của một quốc gia coi trọng quốc thể giữ gìn quốc thể
Nguồn: tratu.soha.vn

5

10   10

quốc thể


Sự thể hiện danh dự của một nước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quốc thể". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quốc thể": . quốc thể quố [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quốc thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lệ ngôn quốc thiều >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa