Ý nghĩa của từ quốc tang là gì:
quốc tang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quốc tang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quốc tang mình

1

9   1

quốc tang


Tang chung cho cả nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4   1

quốc tang


Tang chung cho cả nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   3

quốc tang


Theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây, khi từ trần thì được tổ chức Lễ Quốc tang: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 10 năm 2013

4

0   0

quốc tang


Quốc tang là một dịp xảy ra với một ngày hay vài ngày, hay có thể là một tuần tang lễ được chính phủ của quốc gia chỉ định với những hoạt động tưở [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

quốc tang


Quốc tang là một dịp xảy ra với một ngày hay vài ngày, hay có thể là một tuần tang lễ được chính phủ của quốc gia chỉ định với những hoạt động tưởng nhớ cá nhân hay tập thể những người đã mất.
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 7 năm 2020

6

1   2

quốc tang


tang chung của cả nước tổ chức quốc tang
Nguồn: tratu.soha.vn

7

2   4

quốc tang


Tang chung cho cả nước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quốc tang". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quốc tang": . quốc tang quốc táng. Những từ c [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quốc tang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngõ ngách ngù ngờ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa