Ý nghĩa của từ quốc túy là gì:
quốc túy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quốc túy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quốc túy mình

1

7   2

quốc túy


Đặc sắc về tinh thần và về vật chất vốn có của một dân tộc, và nói lên đức tính ưu việt của dân tộc ấy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

quốc túy


Quốc tuý là tinh hoa của một nước.
Ngọc Bích. - Ngày 17 tháng 10 năm 2014

3

1   1

quốc túy


Đặc sắc về tinh thần và về vật chất vốn có của một dân tộc, và nói lên đức tính ưu việt của dân tộc ấy.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quốc [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   2

quốc túy


Đặc sắc về tinh thần và về vật chất vốn có của một dân tộc, và nói lên đức tính ưu việt của dân tộc ấy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quốc túy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngôi thứ nhất ngôn ngổn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa