Ý nghĩa của từ quắc thước là gì:
quắc thước nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quắc thước. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quắc thước mình

1

14   1

quắc thước


Tinh nhanh, mạnh khoẻ, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi. | : ''Một ông cụ '''quắc thước'''.'' | : ''Trông cụ ấy '''quắc thước''' lắm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   3

quắc thước


tt. Tinh nhanh, mạnh khoẻ, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi: một ông cụ quắc thước trông cụ ấy quắc thước lắm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7   5

quắc thước


(người đàn ông tuổi đã cao) có vẻ mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và rắn rỏi cụ già quắc thước
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

quắc thước


Tình nhanh ,khoẻ khoắn ,sức khoẻ dồi dào
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

4   7

quắc thước


tt. Tinh nhanh, mạnh khoẻ, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi: một ông cụ quắc thước trông cụ ấy quắc thước lắm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quắc [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quắc thước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quậy quắt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa