Ý nghĩa của từ quần cư là gì:
quần cư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 15 ý nghĩa của từ quần cư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quần cư mình

1

81   30

quần cư


Quần cư là hình thức thể hiện cụ thể việc phân bố dân cư trên Trái Đất.
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 9 năm 2014

2

40   21

quần cư


là dân cư sinh sống quây tụ lại ở một nơi,một vùng
tiến tatoo - Ngày 30 tháng 9 năm 2016

3

29   23

quần cư


nghĩa là dân cư sống quây tụ lại ở một nơi, một vùng
hải yến - Ngày 01 tháng 10 năm 2016

4

31   28

quần cư


Là sự phân bố của các điểm dân cư ( các đô thị, các làng bản,...) có quy mô và chức năng khác nhau, cũng như sự phân bố dân cư trong phạm vi của các điểm dân cư ấy
Quỳnh Hương - Ngày 13 tháng 9 năm 2016

5

1   1

quần cư


quần cư là sự phân bố của các điểm dân cư có quy mô và chức năng khác nhau
my - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

6

21   23

quần cư


dan cu song quay tu lai o mot noi, mot vung
nguyen mai huong - Ngày 25 tháng 8 năm 2015

7

1   6

quần cư


Quần cư là 1 hình thức thể hiện sự phân bố dân cư trên thế giới.
Miona - Ngày 21 tháng 8 năm 2018

8

1   6

quần cư


Là hình thức sinh sống của một địa phương, khu vực (dựa vào hoạt động kinh tế)
MT - Ngày 13 tháng 9 năm 2017

9

0   5

quần cư


quan cu la dan cu song quay tu lai o mot noi mot vung
mai nga - Ngày 20 tháng 11 năm 2016

10

16   21

quần cư


quần cư là dân cư sống tụ lại ở 1 nơi, 1 vùng
thanh tâm - Ngày 23 tháng 8 năm 2016

11

1   8

quần cư


có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư đô thị
học.vn - Ngày 05 tháng 10 năm 2017

12

18   39

quần cư


Tụ họp thành bầy (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

13

14   38

quần cư


Tụ họp thành bầy (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quần cư". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quần cư": . quan chế quản ca quản chế quản [..]
Nguồn: vdict.com

14

15   39

quần cư


tụ họp ở một nơi để cùng sinh sống người chạy loạn đến quần cư nơi này Đồng nghĩa: cộng cư, quần tụ
Nguồn: tratu.soha.vn

15

12   39

quần cư


Tụ họp thành bầy (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của quần cư
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngư lôi ngư nghiệp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa