Ý nghĩa của từ quần áo là gì:
quần áo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quần áo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quần áo mình

1

16   8

quần áo


Trang phục hay y phục là những đồ để mặc như quần, áo, váy,... để đội như mũ, nón, khăn,... và để đi như giầy, dép, ủng,... Ngoài ra, trang phục còn có th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

13   13

quần áo


Đồ mặc, như quần, áo (nói khái quát). | : '''''Quần áo''' may sẵn.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   12

quần áo


d. Đồ mặc, như quần, áo (nói khái quát). Quần áo may sẵn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quần áo". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quần áo":&nbs [..]
Nguồn: vdict.com

4

7   10

quần áo


d. Đồ mặc, như quần, áo (nói khái quát). Quần áo may sẵn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

8   13

quần áo


đồ dùng để mặc, như quần, áo, v.v. (nói khái quát) cửa hàng quần áo may sẵn quần áo chỉnh tề Đồng nghĩa: áo qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

6   16

quần áo


cela (trung), nivāsana (trung), vattha (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của quần áo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quần thần quẩng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa