Ý nghĩa của từ quả cảm là gì:
quả cảm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ quả cảm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quả cảm mình

1

57   18

quả cảm


có quyết tâm và dũng khí, dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm tinh thần quả cảm một ngư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

36   17

quả cảm


Có quyết tâm và can đảm. | : ''Thái độ '''quả cảm'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

21   15

quả cảm


"Qủa cảm" là quả quyết và dũng cảm dám đương đầu vs những khó khăn trong cuộc sống mà mình mắc đang phải.
Lê Vũ Uyên Thanh - Ngày 01 tháng 10 năm 2015

4

18   15

quả cảm


Có quyết tâm và can đảm : Thái độ quả cảm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

6   5

quả cảm


Quả cảm : là sự nỗ lực, dũng cảm, quyết và thông minh
Trần Trọng Mãi - Ngày 20 tháng 1 năm 2018

6

6   6

quả cảm


gan dạ
hgyy
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 3 năm 2017

7

12   13

quả cảm


gan dạ
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 3 năm 2015

8

16   21

quả cảm


Có quyết tâm và can đảm : Thái độ quả cảm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quả cảm". Những từ có chứa "quả cảm" in its definition in Vietnamese. Vietnames [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quả cảm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thúc bách thú tính >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa