Ý nghĩa của từ quý tướng là gì:
quý tướng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quý tướng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quý tướng mình

1

10   0

quý tướng


Tướng mạo tỏ ra người có khả năng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

quý tướng


Tướng mạo tỏ ra người có khả năng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quý tướng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quý tướng": . quả tang quố [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   1

quý tướng


Tướng mạo tỏ ra người có khả năng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   1

quý tướng


tướng mạo của người tỏ ra là sẽ làm nên, theo mê tín người có quý tướng
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của quý tướng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngạch trật ngại ngần >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa