Ý nghĩa của từ quê nhà là gì:
quê nhà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quê nhà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quê nhà mình

1

3   2

quê nhà


Cg. Quê quán. Quê của mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quê nhà". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quê nhà": . quả nhân quan nha quân nhân quân [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   2

quê nhà


Cg. Quê quán. Quê của mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   3

quê nhà


Quê của mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   5

quê nhà


quê nhà là quê nhà chơ chi nựa.like giúp mình nghen
hehe haha - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của quê nhà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quạ cái miệng lưỡi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa