Ý nghĩa của từ quân phiệt là gì:
quân phiệt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quân phiệt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quân phiệt mình

1

5   3

quân phiệt


tập đoàn quân nhân khống chế thế lực chính trị. Tính từ có tính chất của chủ nghĩa quân phiệt, dựa vào vũ lực [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   4

quân phiệt


Bọn quân nhân phản động dựa vào lực lượng quân đội để nắm lấy quyền chính trị.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   3

quân phiệt


Bọn quân nhân phản động dựa vào lực lượng quân đội để nắm lấy quyền chính trị.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quân phiệt". Những từ có chứa "q [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

quân phiệt


Người ỷ thế binh đội mà cai trị
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 5 năm 2015

5

0   3

quân phiệt


Bọn quân nhân phản động dựa vào lực lượng quân đội để nắm lấy quyền chính trị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quân phiệt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thư phòng thư nhàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa