Ý nghĩa của từ quái thai là gì:
quái thai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quái thai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quái thai mình

1

8   4

quái thai


Là ngàng bướng , ngang ngạnh ...
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 12 năm 2013

2

9   6

quái thai


Thai hình thù không giống hẳn hình người, thường thiếu hoặc thừa một vài bộ phận. Ngb. Vật quái lạ, người không có tư cách: Độc ác thế, thật là đồ qu [..]
Nguồn: vdict.com

3

7   7

quái thai


Thai hình thù không giống hẳn hình người, thường thiếu hoặc thừa một vài bộ phận. Ngb. Vật quái lạ, người không có tư cách. | : ''Độc ác thế, thật là [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

6   7

quái thai


thai phát triển không bình thường, có hình thù quái dị.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

5   10

quái thai


Thai hình thù không giống hẳn hình người, thường thiếu hoặc thừa một vài bộ phận. Ngb. Vật quái lạ, người không có tư cách: Độc ác thế, thật là đồ quái thai.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quái thai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quái ác ngọc ngà >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa