Ý nghĩa của từ quá giang là gì:
quá giang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quá giang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quá giang mình

1

10   8

quá giang


đi nhờ đi ké ai đó
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 2 năm 2014

2

5   4

quá giang


1. đg. Đi đò ngang (cũ): Khách quá giang. 2. d. Rầm nhà bắc ngang từ tường nọ sang tường kia.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5   4

quá giang


Xin đi nhờ xe !
Nguồn: tudienlong.com

4

3   5

quá giang


Rầm nhà bắc ngang từ tường nọ sang tường kia. | Đi đò ngang (cũ). | : ''Khách '''quá giang'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   5

quá giang


1. đg. Đi đò ngang (cũ): Khách quá giang. 2. d. Rầm nhà bắc ngang từ tường nọ sang tường kia.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quá giang". Những từ có chứa " [..]
Nguồn: vdict.com

6

2   5

quá giang


rầm để đỡ mái nhà, bắc ngang từ tường bên nọ sang tường bên kia. Động từ (Ít dùng) đi đò ngang qua sông khách qu& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của quá giang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quào quân cảnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa