Ý nghĩa của từ pte là gì:
pte nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ pte. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pte mình

1

0   0

pte


Private: lính trơn, binh nhì.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

pte


Là từ Viết tắt của Private có nghĩa là Riêng tư.Ngoài ra cũng xuất hiện rất nhiều trong các cụm từ viết tắt khác nhau với nghĩa khác nhau:
Trong quân đội Pte là lính binh nhì
- Trong Co.,Pte: có nghĩa là Công ty Tư nhân
v.vv
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   0

pte


Pearson English Test: Bài kiểm tra tiếng Anh Pearson
Nguồn: hotcourses.vn

4

0   0

pte


Pearson test of English: Là công ty giáo dục lớn nhất thế giới, với 30.000 nhân viên tại hơn 70 quốc gia giúp mọi người ở mọi lứa tuổi đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc sống của họ. Cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ giáo dục cho các tổ chức, chính phủ và trực tiếp đến từng người học, giúp mọi người ở khắp mọi nơi nhắm mục tiêu cao hơn và thực hiện tiềm năng thực sự của họ.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của pte
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< clampshell clamydate >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa