Ý nghĩa của từ pr trên facebook là gì:
pr trên facebook nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pr trên facebook Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pr trên facebook mình

1

0   0

pr trên facebook


PR ghi tắt của cụm từ "public relationship" nghĩa là quan hệ công chúng. Nhưng ở trường hợp "pr trên facebook" thì nó có nghĩa là quảng cáo. Các cửa hàng quần áo hay mỹ phẩm,... sẽ có chiến thuật pr của họ và pr trên facebook là một trong những cách đấy. Chủ cửa hàng sẽ trả tiền cho facebook và facebook sẽ đưa bài cần pr của họ lên trang nhất thường xuyên dù không like page đó
nghĩa là gì - Ngày 05 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pr trên facebook
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nv1 vote trên facebook >>