Ý nghĩa của từ pm trong chat là gì:
pm trong chat nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ pm trong chat. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pm trong chat mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pm trong chat


PM tiếng anh viết tắt của chữ private message nghĩa là tin nhắn riêng, có nghĩa la chát riêng trong cửa sổ nhỏ . Khi ai nói PM tôi nghĩa là gửi tin nhắn riêng cho tôi, nghĩa la vào chát riêng.
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pm trong chat


pm trong yahoo messenger, msn messenger hoặc bất cứ phần mềm cho phép chat nào khác, có nghĩa là Private Message - chỉ việc gửi một tin nhắn đến cho một người nào đó. tin nhắn này luôn private - tức là riêng tư, chỉ có bạn và người đó đọc được
hansnam - 00:00:00 UTC 3 tháng 8, 2013
<< ht hu >>