Ý nghĩa của từ photographer là gì:
photographer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ photographer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa photographer mình

1

11   6

photographer


thợ ảnh
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

6   6

photographer


[fə'tɔgrəfə]|danh từ người chụp ảnh; nhà nhiếp ảnhone of the best photographers in the world một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giớithe competition i [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

photographer


y nghia va nghe thuat cua chupj anh tieu chuan la j
quy - Ngày 03 tháng 3 năm 2018

4

6   7

photographer


Nhà nhiếp ảnh, thợ nhiếp ảnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của photographer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< photogrammetry photographic >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa