Ý nghĩa của từ phong trào là gì:
phong trào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ phong trào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong trào mình

1

59 Thumbs up   12 Thumbs down

phong trào


Là hình thức gây chú ý, thu hút, lôi cuốn những người khác tham gia bằng các hoạt động do cá nhân, tổ chức phát động; tạo bầu không khí sôi nổi trong hoặc ngoài tổ chức, cá nhân phát động
phạm Văn Giáp - 00:00:00 UTC 25 tháng 9, 2015

2

20 Thumbs up   2 Thumbs down

phong trào


Phong trào là hoạt động được xây dựng trên nền tảng kêu gọi tham gia bằng lòng tự nguyện và mang tính cách ngắn hạn.
Trần Tuấn - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

3

25 Thumbs up   8 Thumbs down

phong trào


phong trào là hoạt động có nhiều người tham gia trên cơ sở tự nguyện.Phong trào phát triển tốt hay không là do cá nhân, tổ chức lãnh đạo phong trào.
vinh - 00:00:00 UTC 25 tháng 2, 2016

4

50 Thumbs up   35 Thumbs down

phong trào


Là một hoạt động có mục đích và luôn thăng tiến để tồn tại, được nhiều người qua nhiều thế hệ tự nguyện tham gia.
Hoàng Văn Tuyên - 00:00:00 UTC 19 tháng 11, 2015

5

23 Thumbs up   16 Thumbs down

phong trào


PHONG là Gió, Trào là Sóng nhiệm vụ của người làm phong trào là thổi vào đó một làn gió để nó cuồn cuộn như những con sóng thì đó gọi là Phong trào
Phạm Đình Trung - 00:00:00 UTC 30 tháng 9, 2015

6

19 Thumbs up   13 Thumbs down

phong trào


phong trào là hoạt động có nhiều người tham gia trên cơ sở tự nguyện.Phong trào phát triển tốt hay không là do cá nhân, tổ chức lãnh đạo phong trào.
Nguyễn Anh Trực - 00:00:00 UTC 19 tháng 6, 2015

7

17 Thumbs up   13 Thumbs down

phong trào


Hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia. | : '''''Phong trào''' thi đua.'' | : '''''Phong trào''' làm thuỷ lợi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

15 Thumbs up   14 Thumbs down

phong trào


hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia phong trào văn nghệ phát động phong trào thi đua [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9

5 Thumbs up   4 Thumbs down

phong trào


11. Phong trào
"Phong trào " có nghĩa là : cách lôi cuốn, người tham gia hoạt động cá nhân trong công việc và cả việc tập thể cho trái đất và là nên tảng kêu gỏi bằng lòng tự nguyện và mang tính cách ngăn hạng.
Võ đình dân - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

10

16 Thumbs up   18 Thumbs down

phong trào


dt. Hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia: phong trào thi đua phong trào làm thuỷ lợi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

11

10 Thumbs up   19 Thumbs down

phong trào


dt. Hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia: phong trào thi đua phong trào làm thuỷ lợi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phong trào". Những từ có chứa "phong trào" in its definition in Vi [..]
Nguồn: vdict.com

<< phong lan phung phí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa