Ý nghĩa của từ phi vi là gì:
phi vi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phi vi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phi vi mình

1

0   0

phi vi


Ngang trái. Câu thơ nói. | : ''Đã cắp sách đi học, không dám làm điều ngang trái''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phi vi


ngang trái. Câu thơ nói: đã cắp sách đi học, không dám làm điều ngang trái. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phi vi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "p [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phi vi


ngang trái. Câu thơ nói: đã cắp sách đi học, không dám làm điều ngang trái
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phi vi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghĩa cử phi tang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa