Ý nghĩa của từ nghĩa cử là gì:
nghĩa cử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nghĩa cử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghĩa cử mình

1

25   7

nghĩa cử


Cử chỉ, hành động đem lại lợi ích cho quần chúng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

13   8

nghĩa cử


việc làm, hành động vì nghĩa một nghĩa cử cao đẹp
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   9

nghĩa cử


Cử chỉ, hành động đem lại lợi ích cho quần chúng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   0

nghĩa cử


"Nghĩa cử cao đẹp" là những việc làm tốt,đẹp, có ý nghĩa tích cực....
Chiến Thủ - Ngày 23 tháng 10 năm 2019

5

7   6

nghĩa cử


là một hành động đem lại ý nghĩa
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 1 năm 2015

6

5   6

nghĩa cử


La nhing hanh dong cu chi viec lam dep de mang lai loi ich cho moi nguoi
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 3 năm 2016

7

9   12

nghĩa cử


Cử chỉ, hành động đem lại lợi ích cho quần chúng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghĩa cử". Những từ có chứa "nghĩa cử" in its definition in Vietnamese. V [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của nghĩa cử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phi vô sản phi vi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa