Ý nghĩa của từ phương hướng là gì:
phương hướng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ phương hướng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương hướng mình

1

10 Thumbs up   4 Thumbs down

phương hướng


hướng được xác định (nói khái quát) đi sai phương hướng dùng la bàn để xác định phương hướng những điều được xác định để nhằm theo đó m&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

phương hướng


Phương hướng có nghĩa là các cách thức để tìm và giải quyết một việc hoặc một vấn đề nào đó, cũng giống như khi ta đi lạc hướng thì sẽ có la bàn xác định lại phương hướng cho ta.
Vũ Đức Mạnh - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

phương hướng


là cái điều ta xác định để hành động
phuong huong - 00:00:00 UTC 1 tháng 1, 2017

4

7 Thumbs up   6 Thumbs down

phương hướng


Đường đi về phía nào, đường lối: Phương hướng hành động.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

phương hướng


Phương là con của hệ trục toạ độ, Khi có hệ trục toạ độ hoặc hệ tham chiếu thì mối có phương hướng. Vậy phương hướng là các đường thẳng so sánh với các vị trí cố định do con người quy định
Nguyễn văn Thư - 00:00:00 UTC 1 tháng 10, 2019

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

phương hướng


Trong hình học, phương hướng, góc độ và dáng điệu của một vật (ví dụ như một đường thẳng, một mặt phẳng hoặc một vật thể rắn) được dùng để miêu tả không gian chứa vật đó. Hãy thử tưởng tượng khi di ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

phương hướng


chỉ góc đặt bánh xe tương ứng với bánh lái, góc cam, độ chụm và khoảng sáng gầm xe. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng khi thân hay khung xe bị phá hủy. Kim loại sáng màu
Nguồn: motorimage.net

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

phương hướng


Đường đi về phía nào, đường lối. | : '''''Phương hướng''' hành động.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

phương hướng


Đường đi về phía nào, đường lối: Phương hướng hành động.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương hướng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương hướng": . phụng hoàng phương hướng phượng [..]
Nguồn: vdict.com

<< mật dụ mật kế >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa