Ý nghĩa của từ phân tích là gì:
phân tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ phân tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phân tích mình

1

193 Thumbs up   53 Thumbs down

phân tích


- Phân: phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận
- Tích: đánh giá, nhận xét làm rõ vấn đề.
=> Phân tích là việc phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận, từ đó xem xét cụ thể theo từng bộ phận để chỉ ra mối quan hệ cấu thành và quan hệ nhân quả giữa chúng, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
Hoàng Ngà - 00:00:00 UTC 29 tháng 3, 2014

2

66 Thumbs up   33 Thumbs down

phân tích


phan tích là chia nho đối tượng thành nhiều khía cạnh khcá dể phân tich chúng .từ những cái nhỏ tatổng hợp chúng thành í lớn để đưa ra ý ngghĩa chung
ngocnhi - 00:00:00 UTC 27 tháng 9, 2016

3

59 Thumbs up   45 Thumbs down

phân tích


đgt. 1. Chia tách ra để giảng giải, nghiên cứu: phân tích bài thơ phân tích tình hình phân tích rất hợp lí. 2. Chia tách các thành phần ra khỏi hợp chất: phân tích nước thành hi-đrô và ô-xi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

37 Thumbs up   26 Thumbs down

phân tích


nghia la tach tung thu mot noi va lam ro van de
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 10 tháng 1, 2016

5

48 Thumbs up   40 Thumbs down

phân tích


đgt. 1. Chia tách ra để giảng giải, nghiên cứu: phân tích bài thơ phân tích tình hình phân tích rất hợp lí. 2. Chia tách các thành phần ra khỏi hợp chất: phân tích nước thành hi-đrô và ô-xi.. Các kết [..]
Nguồn: vdict.com

6

10 Thumbs up   4 Thumbs down

phân tích


Phân tích là việc phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận, từ đó xem xét cụ thể theo từng bộ phận để chỉ ra mối quan hệ cấu thành và quan hệ nhân quả giữa chúng, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

7

48 Thumbs up   43 Thumbs down

phân tích


phân chia, thật sự hay bằng tưởng tượng, một đối tượng nhận thức ra thành các yếu tố phân tích tình hình phân tích nguyên nhân v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

39 Thumbs up   35 Thumbs down

phân tích


Phân tích là việc phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận, từ đó xem xét cụ thể theo từng bộ phận để chỉ ra mối quan hệ cấu thành và quan hệ nhân quả giữa chúng, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
Linh - 00:00:00 UTC 21 tháng 12, 2016

9

3 Thumbs up   7 Thumbs down

phân tích


Phân tích là chia nhỏ đối tượng ra thành nhiều khía cạnh khác nhau. Sau đó tổng hợp lại thành một ý lớn từ những khía cạnh chúng ta đã phân tích
Nhã - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

10

8 Thumbs up   14 Thumbs down

phân tích


phân tích là gì ?
là phân tích ra những gì mình chưa hiểu
hồng trâm - 00:00:00 UTC 11 tháng 9, 2017

11

3 Thumbs up   9 Thumbs down

phân tích


- Phân: phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận- Tích: đánh giá, nhận xét làm rõ vấn đề.=> Phân tích là việc phân chia đối tượng nhận thức thành nhiều bộ phận, từ đó xem xét cụ thể theo từng bộ phận để chỉ ra mối quan hệ cấu thành và quan hệ nhân quả giữa chúng, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
ko có - 00:00:00 UTC 8 tháng 12, 2022

12

38 Thumbs up   48 Thumbs down

phân tích


Chia tách ra để giảng giải, nghiên cứu. | : '''''Phân tích''' bài thơ.'' | : '''''Phân tích''' tình hình.'' | : '''''Phân tích''' rất hợp lí.'' | Chia tách các thành phần ra khỏi hợp chất. | : ''''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

13

27 Thumbs up   47 Thumbs down

phân tích


niddesa (nam), paṭisambhidā (nữ), vibhaṅga (nam), vavattheti (vi + ava + thā + e)
Nguồn: phathoc.net

<< ẩn dãy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa