ngocnhi

Vote-up nhận được66
Vote-down nhận được33
Điểm:32 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

66 Thumbs up   33 Thumbs down

phân tích


phan tích là chia nho đối tượng thành nhiều khía cạnh khcá dể phân tich chúng .từ những cái nhỏ tatổng hợp chúng thành í lớn để đưa ra ý ngghĩa chung
ngocnhi - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999