Ý nghĩa của từ oyasuminasai là gì:
oyasuminasai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ oyasuminasai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oyasuminasai mình

1

55   24

oyasuminasai


Là một câu tiếng Nhật
có nghĩa là Chúc ngủ ngon
Ngoài ra, Oyaumiasai là câu nói của người dưới( người it tuổi hơn) thể hiện sự kính trọng đối với bề trên( người lớn tuổi): "Bác đã vất vả quá, xin bác nghỉ ngơi".
Người ta còn hay dùng câu này để nói với nhau thể hiện phép lịch sự trong cách dùng thay thế tế nhị của sự chào hỏi nhau khi gặp gỡ hay ra về
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

39   24

oyasuminasai


Là một câu Tiếng Nhật có nghĩa là " Chúc ngủ ngon" thường được dùng như một lời chào tạm biệt ai đó trước khi ra về (vào buổi tối).
"oyasuminasai" = "o" + "yasumi" + "nasai". Trong đó, "yasumi" là động từ chính, có dạng nguyên thể là " yasumu" có nghĩa là nghỉ ngơi. "o" là kính ngữ được thêm vào trước đông jtừ chính để chỉ sự tôn kính của người dưới đối với người trên hay những người có địa vị xã hội hơn mình. Cấu trúc "nasai" dùng khii mũn đưa ra lời khuyên bảo hay đề nghị ai đó làm gì một cách lịch sự. Khi dùng cấu trúc này, động từ nguyên thể đuôi "u" trong "yasumu" sẽ được chuyển thành đuôi " i".
Câu này nếu dịch sát nghĩa là "(Cũng muộn rồi), bác hãy đi nghỉ ngơi sớm đi". Do vậy "oyasuminasai" có thể là một cách nói lịch sự, tế nhị của người Nhật thay cho câu " Chúc ngủ ngon"
ThuyNguyen - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của oyasuminasai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhà nước xã hội chủ pg 13 >>