Ý nghĩa của từ out of sight out of mind là gì:
out of sight out of mind nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ out of sight out of mind. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa out of sight out of mind mình

1

3   0

out of sight out of mind


một thành ngữ tiếng anh có ý nghĩa tương tự như "xa mặt cách lòng" trong tiếng Việt

dùng để nói việc một mối quan hệ tình cảm thường gặp rất nhiều khó khăn khi hai người ở xa nhau. việc không được gặp nhau nhiều sớm muộn cũng sẽ gây ra những vấn đề cho mối quan hệ đó
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

1   1

out of sight out of mind


Xa mặt cách lòng. Đây là câu thành ngữ ý nói rằng bạn sẽ sớm quên đi một người nào hay một vật nào nếu hiện tại bạn không còn nhìn thấy họ hoặc vật đó nữa.
thanhthu - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

0   0

out of sight out of mind


Trong tiếng Anh, cụm từ "out of sight, out of mind" là một thành ngữ có nghĩa giống với câu thành ngữ "xa mặt cách lòng" ở Việt Nam.
Vi dụ: She was divorced because of out of sight, out of mind. (Cô ấy đã li dị bởi vì xa mặt cách lòng)
la gi sister - Ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của out of sight out of mind
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ei ios >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa