Ý nghĩa của từ osha là gì:
osha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ osha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa osha mình

1

0   0

osha


+ OSHA là từ viết tắt của Occupational Safety and Health Administration, là cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Cơ quan này rất quan trọng đối với người lao động
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

osha


Occupational Safety and Health Administration
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của osha
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< otoke gy >>