Ý nghĩa của từ ol là gì:
ol nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ol. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ol mình

1

6   3

ol


Office lady – nữ nhân viên văn phòng
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

2

3   5

ol


+ VIết tắt của của từ office lady, chỉ những cô gái làm ở văn phòng
+ Viết tắt của từ Online (trực tuyến), old (già), overload ( quá tải, quá mệt, hoặc quá cân)
+ Từ viết ngắn hơn của LOL, thể hiện khi bạn thấy điều gì, việc gì, người nào thú vị, hài hước
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ol
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rf rd >>