Ý nghĩa của từ oj là gì:
oj nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oj Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oj mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

oj


viết tắt của " open jaw ticket " . Đây là vé máy bay các du khách đi từ một thành phố khác về một thành phố khác, có nghĩa các điểm đến cuối cùng là không giống như các thành phố khởi hành ban đầu.
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013
<< nk wcdma >>