Ý nghĩa của từ nhiệt lượng là gì:
nhiệt lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nhiệt lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhiệt lượng mình

1

26   9

nhiệt lượng


Dạng năng lượng truyền từ vật nóng sang vật lạnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

15   9

nhiệt lượng


Nhiệt năng, hay còn gọi tắt là nhiệt, là một dạng năng lượng dự trữ trong vật chất nhờ vào chuyển động nhiệt hỗn loạn của các hạt cấu tạo nên vật [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

4   10

nhiệt lượng


Dạng năng lượng truyền từ vật nóng sang vật lạnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   12

nhiệt lượng


số lượng nhiệt năng, thường được tính bằng calory.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

4   13

nhiệt lượng


Dạng năng lượng truyền từ vật nóng sang vật lạnh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhiệt lượng". Những từ có chứa "nhiệt lượng": . nhiệt lượng [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của nhiệt lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thứ phẩm thứ phòng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa