Ý nghĩa của từ nhặt lá đá ống bơ là gì:
nhặt lá đá ống bơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nhặt lá đá ống bơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhặt lá đá ống bơ mình

1

10   9

nhặt lá đá ống bơ


ống bơ là ống sắt thường dùng để đựng thực phẩm như ống sữa đặc. thường dùng xong người ta sẽ vất đi, ống bơ được coi như rác hoặc đồ chơi cho trẻ con

người nhặt lá, đá ống bơ là người nhặt những chiếc lá rơi trên đường, chân đá ống bơ từ bãi rác - những hành động vô nghĩa, kì quặc. đơn giản vì người đó bị dở hơi. vì vậy ai bảo bạn nhặt lá đá ống bơ tức là bảo bạn bị dở hơi đó
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

0   0

nhặt lá đá ống bơ


Đây là một câu nói của nhân gian Việt Nam được truyền miệng, "tay nhặt lá chân đá ống bơ" chỉ người có vấn đề về nhận thức cũng như thần kinh không được bình thường, hay còn gọi là bệnh đao. Đây là cách nói giảm nói tránh, nếu không có vấn đề về nhận thức nhưng bị người khác gọi mình như vậy thì ý nói mình vô công rỗi nghề, làm chuyện không đâu.
nga - Ngày 26 tháng 10 năm 2018

3

0   0

nhặt lá đá ống bơ


Nhặt lá đá ống bơ có nghĩa là chỉ những người ngáo ngơ , ko biết mình đang là những việc dở hơi .Những người bị thần kinh ,những người đó thường bị người khác coi thường và xa lắnh
Vũ Anh Thư - Ngày 29 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của nhặt lá đá ống bơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nupakachi ncc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa