Ý nghĩa của từ nhất tiếu nại hà là gì:
nhất tiếu nại hà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nhất tiếu nại hà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhất tiếu nại hà mình

1

11   2

nhất tiếu nại hà


Nhất tiếu nại hà : nở 1 Cười bên cầu nại hà ( ý chỉ nhìn nàng!
Minh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

2

4   2

nhất tiếu nại hà


Cụm từ "Nhất Tiếu Nại Hà" nổi lên và được biết rộng rãi từ bộ phim chuyển thể truyện ngôn tình nổi tiếng Trung Quốc "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Nhất Tiếu Nại Hà là tên được nam chính Tiêu Nại đặt trong trò chơi điện tử.Với hình tượng soái ca của nam chính nên cụm từ này được giới trẻ ví đó như hình mẫu của mình.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

3

1   2

nhất tiếu nại hà


Nại Hà nghĩa là kết thúc, cũng có nghĩa là bắt đầu.
Nhất tiếu là một nụ cười.
Nhất tiếu nại hà là nở một nụ cười kết thúc và một nụ cười cho sự bắt đầu
Hân - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của nhất tiếu nại hà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< call off get over >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa