Ý nghĩa của từ nhân văn là gì:
nhân văn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nhân văn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhân văn mình

1

36   10

nhân văn


Văn hóa của loài người. Chủ nghĩa nhân văn. a) Chủ trương phục hưng văn học và nghệ thuật của cổ đại Hi Lạp và La Mã, phát triển đầu tiên ở ý, sau lan [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   4

nhân văn


d. Văn hóa của loài người. Chủ nghĩa nhân văn. a) Chủ trương phục hưng văn học và nghệ thuật của cổ đại Hi Lạp và La Mã, phát triển đầu tiên ở ý, sau l [..]
Nguồn: vdict.com

3

12   7

nhân văn


d. Văn hóa của loài người. Chủ nghĩa nhân văn. a) Chủ trương phục hưng văn học và nghệ thuật của cổ đại Hi Lạp và La Mã, phát triển đầu tiên ở ý, sau lan ra khắp châu âu. b) Vũ trụ quan của giai cấp tư sản đang lên hồi thế kỷ thứ XlV đến thế kỷ thứ XVl, nhằm phá ta [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

10   7

nhân văn


thuộc về văn hoá, thuộc về con người khoa học nhân văn nhân văn chủ nghĩa (nói tắt) tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

8   6

nhân văn


Các ngành nhân văn (tiếng Anh: humanities), còn được gọi là nhân văn học, là các ngành học nghiên cứu về văn hóa con người, sử dụng các phương pháp chủ yếu [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

4   3

nhân văn


nhân văn là những giá trị đẹp đẽ của con người
giang - Ngày 09 tháng 11 năm 2016

7

1   2

nhân văn


nhân văn là người có văn hóa; cách viết,cách làm và cách sinh hoạt có văn hóa
hãn - Ngày 04 tháng 10 năm 2017


Thêm ý nghĩa của nhân văn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhân sự nhã >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa