Ý nghĩa của từ nhân loại là gì:
nhân loại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ nhân loại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhân loại mình

1

31   14

nhân loại


dt. Loài người: Toàn thể nhân loại đều mong muốn hoà bình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhân loại". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nhân loại" [..]
Nguồn: vdict.com

2

25   12

nhân loại


Nhân là người, Loại là đồng loại chỉ số nhiều có nghĩa là nhiều người khác nhau ,mầu đa , sắc tộc khác nhau gọi là nhân loại VĐ: Nhân loại trên thế giới
Tran Manh - Ngày 15 tháng 9 năm 2016

3

21   12

nhân loại


con người
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 1 năm 2016

4

19   13

nhân loại


như loài người nền văn minh của nhân loại hạnh phúc của nhân loại
Nguồn: tratu.soha.vn

5

4   4

nhân loại


chữ nhân là người --- loại chỉ về đồng loại or nó nói về xh của loài người .... hay nói các khác nhân loại là nói về sự sống sự phát triển của muôn loài ...
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 5 năm 2018

6

13   14

nhân loại


Eumetazoa Loài người, theo phân loại học là Homo sapiens, tiếng La-tinh nghĩa là "người thông thái" hay "người thông minh", nên cũng được dịch sang tiếng Việt là t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

13   15

nhân loại


dt. Loài người: Toàn thể nhân loại đều mong muốn hoà bình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

10   16

nhân loại


Loài người. | : ''Toàn thể '''nhân loại''' đều mong muốn hoà bình.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

8   16

nhân loại


manuja (nam), manussatta (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của nhân loại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhân dân nhân đức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa